Tarifs REIKI

Enfants – environ 1/2h = 40 euros
Adultes – environ 1h = 60 euros